Jonas Kubilius (1921 m. liepos 27 d. Fermose, dab. Eržvilko seniūnija, Jurbarko rajonas – 2011 m. spalio 30 d. Vilniuje) – žymus Lietuvos matematikas, profesorius, akademikas, tikimybinės skaičių teorijos mokyklos Lietuvoje kūrėjas, jauniausias ir ilgiausiai pareigas ėjęs Vilniaus universiteto (VU) rektorius, matematikos olimpiadų Lietuvoje pradininkas.

J. Kubilius 1946 m. VU baigė matematikos studijas, 1951 m. apsigynė mokslų kandidato disertaciją „Pirminių skaičių geometrija“ (mokslinis vadovas Jurijus Linikas), 1957 m. tapo mokslų daktaru. Mokslinio darbo kryptys – tikimybių teorija ir matematinė statistika, aritmetinių funkcijų reikšmių pasiskirstymas, analizinė ir tikimybinė skaičių teorija.

1958 m. J. Kubilius paskirtas Vilniaus universiteto rektoriumi. Rūpinosi Universiteto lietuviškumo išsaugojimu, skatino dėstytojus dirbi ne tik pedagoginį, bet ir akademinį darbą. Daug pastangų skyrė Universiteto istorijos atsikovojimui. Jo pastangomis Universitetui sugrąžinta ir restauruota Šv. Jonų bažnyčia, sutvarkyti ir išpuošti senieji VU rūmai. 1979 m. organizavo VU 400 m. jubiliejaus iškilmes. Inicijavo naujo universiteto mietelio statybas Saulėtekyje, įkūrė Kairėnų botanikos sodą. Rektoriaus pareigas ėjo iki 1991 m. (beveik 33 m.).

Pasitraukęs iš Rektoriaus pareigų, J. Kubilius 1992-1996 m. buvo Seimo narys (LDDP), dėstė Universitete, ėmėsi rašyti Lietuvos matematikos istoriją. Mirė 2011 m. spalio 30 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse, „Rašytojų kalnelyje“.